leerling informatie

Welkom bij de leerlinginformatie van PCC Fabritius! Hier vind je alle praktische informatie die je nodig kunt hebben tijdens je schoolcarrière, van de jaarkalender en schoolregels tot het leerlingenstatuut en buitenschoolse activiteiten.

En als je nu op zoek bent naar dat ene stukje informatie
dat je niet kunt vinden op deze pagina, vraag het dan
aan je mentor!

Van de vestiging

Wil je komen kennismaken? Dat kan!

Leerlingmiddag   -> wo 17-01-2024 om 15.00 uur

Open huis           -> di 30-01-2024 van 19.00 tot 21.00 uur

Leerlingmiddag   -> do 29-02-2024 om 15.00 uur

Klik op de roze 'Groep 8'-knop rechtsboven om je aan te melden, of scrol omlaag om te zien hoe je kennis kunt maken. We verwelkomen je graag!

2024- 2025

Heb jij zin om kennis te maken met
PCC Fabritius? Dat vinden wij een supergoed idee! Kijk snel hoe je je kunt aanmelden voor onze leerlingmiddagen, ouder informatieavond, of open huis. Je bent van harte welkom!

Mentor

Iedere klas heeft een mentor. Bij deze docent kun jij altijd terecht, wanneer je
iets niet weet of met een probleem zit. De mentor is dus jouw eerste aanspreekpunt,
bij wie je alles kwijt kunt.

Mentorenoverzicht

Ondernemen

Als leerling van PCC Fabritius leer je om ondernemend te zijn. Als dit ondernemen echt in je bloed zit, kun je dit op school al
in praktijk brengen. Zo kun je een bedrijfje starten en jouw diensten en producten aanbieden. Als ondernemer in de dop maak je gebruik van het PCC-Ondernemersplein. Wil jij daar ook op komen te staan?

PCC-Ondernemersplein

praktisch

Praktische informatie

Met de Magister heb je als leerling en ouder altijd en overal zicht op de laatste informatie van je school.

Geen download(s) beschikbaar.

Actuele roosterwijzigingen en mededelingen zijn direct in te zien. Daarnaast hebben leerlingen en ouders toegang tot zaken als roosters, studiewijzers, cijfers en digitaal lesmateriaal.

Inloggen op Magister: pcc.magister.net

Download de Magister - Leerling en Ouder App voor Apple | Android

Het Leerlingenstatuut regelt de rechten en de plichten van leerlingen in relatie tot de school.

Het Leerlingenstatuut regelt de rechten en de plichten van leerlingen in relatie tot de school. Daar waar het gaat om de rechten van de leerling, zegt dit statuut dus óók iets over wat de leerlingen mogen verwachten van de school.

Overal waar mensen werken, gaan wel eens dingen mis of worden er fouten gemaakt.

Ook leerlingen en ouders ervaren soms dat er fouten worden gemaakt binnen het PCC. Dan moet je wel je verhaal kunnen halen. Bestuur en directie van het PCC zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het er rechtvaardig aan toe gaat op onze school.
Een klacht kan gaan over gedrag, over omgang of over beslissingen. Dit reglement toont je de weg naar de juiste interne en/of externe commissie.

Op sociale media en het internet zijn mensen wereldwijd actief, misschien jij ook wel. Een leuke manier om te laten zien dat je trots bent op onze school.

Sociale media zijn niet meer weg te denken en bieden veel positieve mogelijkheden om met elkaar te delen, aan elkaar te presenteren en van elkaar te leren. Binnen het PCC wordt dit toegejuicht. We benutten graag de mogelijkheden die de techniek en de ontwikkeling ervan ons bieden om goed onderwijs te bieden, de wereld van buiten naar binnen te halen (de school is tenslotte een venster op de wereld) en met elkaar te leren hoe de mogelijkheden van de digitale wereld kunnen worden benut

Alle leerlingen hebben evenveel recht op een fijne schooltijd.

Het PCC wil een veilige school zijn voor de leerlingen en medewerkers.

Het creëren van een open en prettige werksfeer in en rondom de school is een belangrijke taak van leerlingen en alle medewerkers. Pesten werkt een goede sfeer tegen. Daarnaast is het zeer schadelijk voor het slachtoffer, voor de pester en voor de mensen in de omgeving op korte en op langere termijn.

Wat moet je doen als je verlof wilt, of als je te laat bent?

Belangrijke informatie is te vinden in de regeling ziek, afwezig en beter melden.

Wat precies het verschil is tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim wordt uitgelegd in hoofdstuk 10 van de schoolgids. De PCC-brede afspraken die gelden op iedere vestiging, zijn vastgelegd in de gedetailleerde PCC-verzuimregeling. Bij de gemeente Alkmaar kunt u een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolverzoek indienen.

Dat vinden we heel belangrijk, voor alle PCC’ers.

VOEL JE VEILIG, OOK OP SCHOOL! Met plezier naar school én je daar veilig voelen,

dat vinden we belangrijk op het Petrus Canisius College!

Lestijden

Op PCC Het Lyceum starten de lessen om 8.30 uur. De lesuren duren meestal 50 minuten. Het overzicht van lestijden is te vinden in de schoolgids.

08:30
50 minuten

Bevorderingsnormen en exameneisen

Voor u als ouders/verzorgers is van groot belang dat u weet aan welke bevorderingsnormen uw zoon of dochter moet voldoen. Zit uw kind al in de examenfase, dan geldt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het Examenreglement.

Ziek, verzuim, verlof en afwezigheid

Zie regeling ziek, afwezig en beter melden op rechts.

Wat precies het verschil is tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim wordt uitgelegd in de schoolgids. De PCC-brede afspraken die gelden op iedere vestiging, zijn vastgelegd in de gedetailleerde PCC-verzuimregeling. Bij de directeur van de school kunt u een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolverzoek indienen.

Download de verzuimregeling

ZIEK MELDEN 

Telefonisch via 072 – 5353540 vanaf 08:00 uur. Wanneer uw kind ziek is, dan verzoeken wij u dit (uitsluitend) telefonisch aan ons door te geven.

Blijft uw kind langer ziek, meld dit dan s.v.p. elke ochtend opnieuw. Wanneer uw kind om een andere reden de les(sen) niet kan volgen, dan ontvangen wij graag vooraf (!) een absentiekaart.

BETER MELDEN 

Voor alle vestigingen geldt: Als uw kind weer op school terugkomt, levert hij/ zij op de eerste dag een groene kaart in bij de receptie.

Ondernemen

Als leerling van PCC Het Lyceum leer je om ondernemend te zijn. Als dit ondernemen echt in je bloed zit, kun je dit op school al in praktijk brengen. Zo kun je een bedrijfje starten en jouw diensten en producten aanbieden. Als ondernemer in de dop maak je gebruik van het PCC-Ondernemersplein. Wil jij daar ook op komen te staan?

Ga naar het PCC-Ondernemersplein

prakitisch

Ziek- en beter melden

ZIEK MELDEN
Telefonisch via 072 – 5353540 vanaf 08:00 uur. Wanneer uw kind ziek is, dan verzoeken wij u dit (uitsluitend) telefonisch aan ons door te geven.

Blijft uw kind langer ziek, meld dit dan s.v.p. elke ochtend opnieuw. Wanneer uw kind om een andere reden de les(sen) niet kan volgen, dan ontvangen wij graag vooraf (!) een absentiekaart.

BETER MELDEN
Voor alle vestigingen geldt: Als uw kind weer op school terugkomt, levert hij/ zij op de eerste dag een groene kaart in bij de receptie.

Mentor

Iedere klas heeft een mentor. Bij deze docent kun jij altijd terecht, wanneer je iets niet weet of met een probleempje zit. De mentor is dus jouw eerste aanspreekpunt, bij wie je alles kwijt kunt.

Mentorenoverzicht

Veiligheid op school

Dat vinden we heel belangrijk, voor alle PCC’ers. In de schoolgids lees je er in hoofdstuk 10 alles over. We gedragen ons op school volgens de afspraken die we daar over maakten in de PCC-Gedragscode. En mocht je toch ergens mee zitten, kijk dan in de folder ‘Voel je veilig, ook op school!’ waar je terecht kunt.

PCC-gedragscode
Voel je veilig, ook op school!

Leerlingenstatuut

Hierin vind je alle activiteiten en gebeurtenissen die in het schooljaar gepland zijn. In de loop van het jaar kunnen wijzigingen in de planning ontstaan, dus is het handig deze agenda regelmatig te checken.

Leerlingstatuut

Verzuim en verlof

Wat moet je doen als je verlof wilt, of als je te laat bent? Dat lees je in de verzuimregeling.

Verzuimregeling

Jaaragenda PCC Het Lyceum

Hierin vind je alle activiteiten en gebeurtenissen die in het schooljaar gepland zijn. In de loop van het jaar kunnen wijzigingen in de planning ontstaan, dus is het handig deze agenda regelmatig te checken.

Jaaragenda

Internetgedragscode

Hierin lees je hoe je op een verstandige manier omgaat met internet. Belangrijk!

Internetgedragscode

Protocol ‘Sociale media op het PCC’

Alles wat je schrijft op sociale media is en blijft jouw verantwoordelijkheid. Wees slim en lees dit!

Protocol ‘Sociale media op het PCC’
Zit je in de
onderbouw?

Bevorderingsnormen

We willen het liefst dat je zonder vertraging het diploma haalt dat bij je past. Soms lukt dat niet helemaal in een vloeiende lijn. Daarom beoordelen wij op een aantal momenten of je in staat bent om een stap te zetten naar een volgende fase van je opleiding. Je leest er alles over in onze bevorderingsnormen.

Zit je in de
BOVENBouw?

PTA en Examenreglement

Zit je in de bovenbouw? Dan richt jij je voor de afronding van je opleiding op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) alsmede op het Examenreglement.

Ook is het Examenreglement voor jou van belang, want daarin staat welke rechten en plichten de school heeft op het gebied van het examen en welke rechten en plichten jij als examenkandidaat hebt.

Met vragen hierover kun je terecht bij je eigen mentor of je afdelingsleider.

PTA en Examenreglement

leerlingenraad

De namen van de leden van de leerlingenraad worden in de eerste maanden van het schooljaar bekend gemaakt. Je kunt contact opnemen met de leerlingenraad van je vestiging via de administratie: 072-5181818.

Wil je meepraten?

Iedere vestiging van het PCC heeft een leerlingenraad waarin leerlingen uit verschillende opleidingen en jaren zijn vertegenwoordigd. De raad is een groep enthousiaste leerlingen die zich inzet om het de leerlingen van de school zo goed mogelijk naar de zin te maken. Ze geven advies aan de schoolleiding over bijvoorbeeld regels in de school, activiteiten, schoolinrichting, feesten enz. Leerlingen die zich ergens aan ergeren, opmerkingen of leuke ideeën hebben, kunnen die kwijt bij hun eigen leerlingenraad.