schoolgids

De schoolgids wordt elk jaar opnieuw samengesteld. Het onderwijs is volop in beweging, dus kan het zijn dat er tijdens het schooljaar wijzigingen ontstaan. Deze worden tijdig met leerlingen en ouders/verzorgers gecommuniceerd, maar niet in de schoolgids opgenomen. In de schoolgids vind je alle praktische zaken zoals de leefregels voor de vestiging, maar ook de verzuimregeling is erin opgenomen.