ouder
informatie

Welkom op de informatiepagina voor ouders/verzorgers van PCC Fabritius. Hier vindt u nuttige informatie en tips om uw kinderen te ondersteunen tijdens deze belangrijke jaren van hun opleiding.

Van de vestiging

Uw zoon of dochter ziek of afwezig?

Meld ons dat telefonisch voor aanvang van de lessen via 072 - 518 1818. Kan uw kind om een andere reden de les(sen) niet volgen, dan vragen wij u ook om telefonisch contact op te nemen.  

Kan uw kind om een andere reden de les(sen) niet volgen, dan ontvangen wij graag vooraf een absentiekaart (de 'groene kaart').

Lestijden

Op PCC Fabritius starten de lessen om 8.30 uur. De lesuren duren meestal 50 minuten. Het overzicht van lestijden is te vinden in de schoolgids.

Bevorderingnormen en exameneisen

Voor u als ouders/verzorgers is van groot belang dat u weet aan welke bevorderingsnormen uw zoon of dochter moet voldoen. Zit uw kind al in de examenfase, dan geldt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het Examenreglement.

praktisch

Praktische informatie

Met de Magister heb je als leerling en ouder altijd en overal zicht op de laatste informatie van je school.

Geen download(s) beschikbaar.

Actuele roosterwijzigingen en mededelingen zijn direct in te zien. Daarnaast hebben leerlingen en ouders toegang tot zaken als roosters, studiewijzers, cijfers en digitaal lesmateriaal.

Inloggen op Magister: pcc.magister.net

Download de Magister - Leerling en Ouder App voor Apple | Android

Het Schoolondersteuningsprofiel biedt ouders de mogelijkheid om per school te beoordelen of het ondersteuningsniveau van een school past bij wat hun kind nodig heeft.

In dit Schoolondersteuningsprofiel is te lezen op welke wijze de ondersteuning georganiseerd is binnen het Petrus Canisius College (PCC) te Alkmaar, Bergen en Heiloo en hoe de school met externe organisaties en instellingen samenwerkt.

Overal waar mensen werken, gaan wel eens dingen mis of worden er fouten gemaakt.

Ook leerlingen en ouders ervaren soms dat er fouten worden gemaakt binnen het PCC. Dan moet je wel je verhaal kunnen halen. Bestuur en directie van het PCC zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het er rechtvaardig aan toe gaat op onze school.
Een klacht kan gaan over gedrag, over omgang of over beslissingen. Dit reglement toont je de weg naar de juiste interne en/of externe commissie.

Op sociale media en het internet zijn mensen wereldwijd actief, misschien jij ook wel. Een leuke manier om te laten zien dat je trots bent op onze school.

Sociale media zijn niet meer weg te denken en bieden veel positieve mogelijkheden om met elkaar te delen, aan elkaar te presenteren en van elkaar te leren. Binnen het PCC wordt dit toegejuicht. We benutten graag de mogelijkheden die de techniek en de ontwikkeling ervan ons bieden om goed onderwijs te bieden, de wereld van buiten naar binnen te halen (de school is tenslotte een venster op de wereld) en met elkaar te leren hoe de mogelijkheden van de digitale wereld kunnen worden benut

Alle leerlingen hebben evenveel recht op een fijne schooltijd.

Het PCC wil een veilige school zijn voor de leerlingen en medewerkers.

Het creëren van een open en prettige werksfeer in en rondom de school is een belangrijke taak van leerlingen en alle medewerkers. Pesten werkt een goede sfeer tegen. Daarnaast is het zeer schadelijk voor het slachtoffer, voor de pester en voor de mensen in de omgeving op korte en op langere termijn.

Wat moet je doen als je verlof wilt, of als je te laat bent?

Belangrijke informatie is te vinden in de regeling ziek, afwezig en beter melden.

Wat precies het verschil is tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim wordt uitgelegd in hoofdstuk 10 van de schoolgids. De PCC-brede afspraken die gelden op iedere vestiging, zijn vastgelegd in de gedetailleerde PCC-verzuimregeling. Bij de gemeente Alkmaar kunt u een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolverzoek indienen.

Dat vinden we heel belangrijk, voor alle PCC’ers.

VOEL JE VEILIG, OOK OP SCHOOL! Met plezier naar school én je daar veilig voelen,

dat vinden we belangrijk op het Petrus Canisius College!

Lestijden

Op PCC Het Lyceum starten de lessen om 8.30 uur. De lesuren duren meestal 50 minuten. Het overzicht van lestijden is te vinden in de schoolgids.

08:30
50 minuten

Bevorderingsnormen en exameneisen

Voor u als ouders/verzorgers is van groot belang dat u weet aan welke bevorderingsnormen uw zoon of dochter moet voldoen. Zit uw kind al in de examenfase, dan geldt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het Examenreglement.

Ziek, verzuim, verlof en afwezigheid

Zie regeling ziek, afwezig en beter melden op rechts.

Wat precies het verschil is tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim wordt uitgelegd in de schoolgids. De PCC-brede afspraken die gelden op iedere vestiging, zijn vastgelegd in de gedetailleerde PCC-verzuimregeling. Bij de directeur van de school kunt u een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolverzoek indienen.

Download de verzuimregeling

ZIEK MELDEN 

Telefonisch via 072 – 5353540 vanaf 08:00 uur. Wanneer uw kind ziek is, dan verzoeken wij u dit (uitsluitend) telefonisch aan ons door te geven.

Blijft uw kind langer ziek, meld dit dan s.v.p. elke ochtend opnieuw. Wanneer uw kind om een andere reden de les(sen) niet kan volgen, dan ontvangen wij graag vooraf (!) een absentiekaart.

BETER MELDEN 

Voor alle vestigingen geldt: Als uw kind weer op school terugkomt, levert hij/ zij op de eerste dag een groene kaart in bij de receptie.

Jaarkalender

De jaarkalender is een actueel overzicht van alle voor leerlingen relevante gebeurtenissen in het schooljaar. In de loop van het jaar kunnen wijzigingen in de planning ontstaan. Wijzigingen maken we altijd bijtijds bekend aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Ga naar de jaarkalender

Mentor

Iedere klas - en dus iedere leerling - heeft een mentor. Deze docent is altijd het eerste aanspreekpunt voor onze leerlingen en hun ouders. De mentor is de spil in de communicatie, behalve als het gaat om ziek-, afwezig- en betermeldingen. Het actuele mentorenoverzicht wordt jaarlijks vastgesteld.

Ga naar het mentorenoverzicht

Ouderraad

Het PCC is een school met vijf vestigingen en iedere vestiging heeft haar eigen ouderraad. De voorzitters van de ouderraden van de vestigingen vormen samen het bestuur van de oudervereniging.

Meer over de ouderraad

Heeft u een vraag over het onderwijs, wilt u contact met de ouderraad van de vestiging van uw kind, of wilt u misschien zelf wel lid worden van de ouderraad? Dat is allemaal mogelijk! U kunt de voorzitter van de ouderraad van
PCC Fabritius bereiken via: 072-5181818 of
or-af@pcc.nu.